Merseyside Expanding Horizons, Jungtinė Karalystė

Merseyside Expanding Horizons Ltd (MEH) yra įtakinga trečiojo sektoriaus organizacija Mersisaido grafystėje Šiaurės Vakarų Anglijoje. Pagrindinį dėmesį MEH skiria socialinei įtraukčiai per partnerystę ir projektus, padedančius žmonėms susirasti darbą, mokytis, verstis individualia veikla ir kurti socialines įmones. MEH rengia įvairias suaugusiųjų mokymo metodikas, konsultuoja trečiojo sektoriaus organizacijas kaip rengti projektus ir padėti socialinėje atskirtyje atsidūrusiems žmonėms. MEH veikia strateginiame lygmenyje ir tiesiogiai dirba su žmonėmis. MEH palaiko tamprius ryšius su asociacijomis, viešojo sektoriaus organizacijomis ir suaugusiųjų švietimo politikos formuotojais. Organizacija vykdo visą eilę iniciatyvų, padedančių sunkioje padėtyje atsidūrusiems žmonėms sugrįžti į darbo rinką.

Europos ir vietos mastu MEH turi didelę patirtį kaip padėti socialiai nuskriaustiems žmonėms sugrįžti į visuomenę per suaugusiųjų mokymą. Mes turime patirties organizuojant savanoriškos mentorystės programas, kurios padeda etninių mažumų atstovams, žmonėms su psichine negalia įgyti darbui ar individualiai veiklai reikalingų įgūdžių. Per pastaruosius 12 metų mes įgyvendinome daugybę programų, padėjusių nepalankioje padėtyje atsidūrusiems asmenims, vyresnio amžiaus žmonėms, žmonėms su psichine negalia, migrantėms moterims įeiti į darbo rinką, pradėti individualią veiklą ar net verslą.

MEH turi didelę tarptautinių projektų patirtį. Tai:
• Lyčių lygybės ir įvairovė projektai; • Mentorystės programos; • Jaunų žmonių iš socialinės rizikos grupių socialinis įtraukimas ir neformalus mokymas; • Nepalankioje padėtyje esančių asmenų mokymas ir kompetencijų patvirtinimas; • Karjeros konsultavimas.

Mes turime stiprius partnerius Europos Sąjungos šalyse ir patirtį rengiant ir pritaikant naujoviškas mokymo programas bei susijusią medžiagą. Mes vadovavome ir dalyvavome programose, skirtose įgalinti socialinėje atskirtyje atsidūrusius žmones ir lavinti savo gebėjimus mokantis. Tai specializuotos programos moterims, vyresnio amžiaus žmonėms, juodaodžiams ir tautinių mažumų atstovams, žmonėms su fizine ir psichine negalia.Kontaktinė informacija

MEH – Merseyside Expanding Horizonsn

Telefonas: +44 (0) 151 330 0552
Web: expandinghorizons.co.uk

The Joseph Lappin Centre, Mill Lane
L13 5TF Old Swan, United Kingdom