SIC - Senjorų iniciatyvų centras, Lietuva

Tai 2007 metais įsteigta asociacija dirbanti su vyresnio amžiaus žmonėmis ir dėl jų. Pagrindiniai asociacijos tikslai:
• Skatinti vyresnio amžiaus žmones mokytis visą gyvenimą;
• Ugdyti jų aktyvų pilietiškumą;
• Sudaryti prielaidas savirealizacijai per savanorišką veiklą;
• Mažinti visuomenės skaitmeninę atskirtį;
• Ugdyti bendrąsias kompetencijas, padedančias prisitaikyti prie šiuolaikinio gyvenimo pokyčių.

Savo tikslus mes įgyvendiname:
• Rengdami naujoviškas neformalaus mokymo programas;
• Dalyvaudami tarptautiniuose projektuose ir teminiuose tinkluose;
• Bendradarbiaudami su kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir valdžios institucijomis;
• Perimdami pažangią ES šalių patirtį.

Kontaktinė informacija

SIC – Senjorų iniciatyvų centras

Telefonas: +37 (0) 37200178
Web: senjoru-centras.lt

Krevos g. 9 -2
44236 Kaunas, Lietuva