CESIE – European Centre of Studies and Initiatives, Italija

Tai europinė nevyriausybinė pelno nesiekianti pasaulietinė nepriklausoma organizacija, įsteigta 2001 metais siekiant tęsti sociologo, pedagogo, poeto ir visuomenės veikėjo Danilo Dolci pradėtus darbus.

Asociacija vysto kultūrinę, švietimo, mokslinę ir ekonominę veiklą naudodama naujoviškus aktyvaus dalyvavimo metodus vietos ir tarptautinius mastu.

TIKSLAI
• Skatinti dialogą tarp tautų ir kultūrų;
• Remti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes;
• Teikti mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo paslaugas;
• Propaguoti atsakingą pasaulio vystymąsi;
• Kurti ir remti vietos ir tarptautinius tinklus;
• Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.


Kontaktinė informacija

CESIE – European Centre of Studies and Initiatives

Telefonas: +39 0916164224
Fax: +39 091 6230849
Web: cesie.org

Via Roma 94
90133 Palermo, Italija